Wat is de rol van de interne preventieadviseur?

De interne preventieadviseur is een werknemer van de onderneming die is aangesteld om zijn/haar werkgever te adviseren over welke preventiemaatregelen hij kan nemen ongevallen te vermijden en om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te verzekeren. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de rol van intern preventieadviseur opnemen.

Als uitzendkracht kan je bij de interne preventieadviseur terecht met alle vragen over veiligheid en gezondheid op het werk. Tijdens het onthaal krijg je de naam en de gegevens van de interne preventieadviseur. Je vindt ze ook in het arbeidsreglement terug.

Ben je een jobstudent?

Ontdek alle info op jouw maat op onze website ikbenjobstudent.be.

Meer weten over Preventie en Interim?

Ontdek hier alles over de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector