Het onthaal is …

Een verplichte stap vóór je als uitzendkracht op een nieuwe werkpost aan de slag gaat. Tijdens het onthaal krijg je alle nodige en nuttige informatie om veilig te kunnen werken: hoe is het bedrijf georganiseerd (wie doet wat?), hoe gebruik je de gereedschappen correct en hoe bescherm je jezelf tegen de arbeidsrisico’s op je werkpost.

Wanneer en door wie?

Het onthaalmoment moet plaatsvinden vóór je de eerste keer op je werkpost aan de slag gaat. Niets belet echter dat je bepaalde informatie nog op een later tijdstip ontvangt.

 

De verantwoordelijke voor het onthaal is een lid van de hiërarchie die door de werkgever is aangesteld. In zeer kleine ondernemingen wordt die taak vaak door de werkgever zelf uitgevoerd. Als je geen onthaal hebt gekregen bij de start van je opdracht meldt je dit aan je uitzendkantoor zodat de klant hierop kan worden gewezen om alsnog het onthaal te verzorgen. 

Welke informatie?

Tijdens het onthaal krijg je informatie over het bedrijf in het algemeen, en ook over de na te leven veiligheidsregels. Je krijgt eveneens je werkinstructies en alle informatie die nuttig is voor je veiligheid en je gezondheid op het werk, zoals:

  • Procedures bij brand.
  • Regels voor de toegang tot de eetruimte en de kleedkamers.
  • De locatie van de EHBO-kit.

 

En ook?

Je krijgt ook de contactgegevens van enkele sleutelfiguren:

  • De interne preventieadviseur.
  • De vertrouwenspersoon.
  • De arbeidsarts.
  • De preventieadviseur psychosociale aspecten

Heb je alle informatie gekregen tijdens je onthaal? Doorloop de checklist “Onthaal” vóór je aan je nieuwe werkpost start. Zo ben je zeker dat je alle noodzakelijke informatie hebt ontvangen.

Welke opleidingen moet ik volgen?

Vóór je aan de slag gaat, krijg je eerst alle werkinstructies en noodzakelijke opleidingen om de gereedschappen, machines, vorkheftrucks, transpaletten, enz. correct te gebruiken. Als je in de buurt van of aan elektrische installaties moet werken, moet je eerst een BA4- of BA5-certificaat behalen bij het bedrijf waar je aan de slag gaat.

Heb je alle informatie gekregen tijdens je onthaal? Doorloop de checklist “Onthaal” vóór je aan je nieuwe werkpost start. Zo ben je zeker dat je alle noodzakelijke informatie hebt ontvangen.